Prehranu s 80% voća i 20% povrća, koju sam ranije preporučavala, isprobala sam prije nekoliko godina na sebi i nekim prijateljima. Nakon nekoliko mjeseci imali smo promjene na noktima, kosi i zubima . Kako smo ubacivali zeleno povrće, tako su naši zdravstveni problemi nestajali pa sam savjete usaglasila s rezultatima tih eksperimenata.

Ima bezbroj kombinacija i bezbroj knjiga ali najvažnije osobno iskustvo. Uglavnom, preporučam da količina povrća bude veća nego voća. Otprilike 60 – 70 % povrća.
Također je važno definirati što podrazumijevamo pod voćem a što pod povrćem. Ukoliko gledamo s biološke strane i u voće ubrojimo sve plodove, kao što su krastavac, tikvice, rajčica, paprika, a u povrće lisnato zeleno i korjenasto, onda se možemo približiti brojkama 80% voća – 20% povrća.

Hrana nas hrani vibracijom, ne fizičkim česticama i moramo se prilagoditi toj vibraciji, inače se vraćamo starom, zato je važan postepen prelazak. Kada dostignemo visoku frekvenciju, što ne ovisi samo o prehrani, onda ćemo smanjiti količinu hrane koju jedemo pa će i postoci biti manje važni. Cilj je jesti što manje prane-energije iz fizičke hrane a što više iz Sunca i zraka. Tada će tijelo biti oslobođeno balasta probave i eliminacije i početi raditi na višim planovima.

Zbog toga, u prehrani na prvom mjestu trebaju biti Sunce i svjesno duboko disanje kao izvori naše hrane – prane.
Poslije Sunca, najveća koncentracija biofotona – prane, je nađena u zelenom samoniklom bilju na što se trebamo koncentrirati.

Izvor: Dr. Velkov